Lưu trữ: infocenter

Th5
29

Phương trình vi phân thần kinh cho điều khiển nhiệt độ trong các tòa nhà theo các chương trình phản hồi nhu cầu

Neural differential equations for temperature control in buildings under demand response programs

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
27

Quản lý hiệu quả hệ thống HVAC thông qua điều phối hoạt động của các đơn vị làm lạnh song song: Cách tiếp cận điều khiển dự đoán kinh tế

Efficient management of HVAC systems through coordinated operation of parallel chiller units: An economic predictive control approach

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
24

Tác động của các tiêu chuẩn tuân thủ năng lượng cho các tòa nhà dân cư lên phát thải khí nhà kính của Iran nhằm đạt được Thỏa thuận Paris

The impacts of residential buildings’ energy compliance standards on Iran’s GHG emissions toward achieving the Paris Agreement

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
22

Mô hình tòa nhà LCA từ dưới lên: Công cụ cho các kịch bản quản lý tòa nhà trong tương lai

Bottom-up LCA building stock model: Tool for future building-management scenarios

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
20

Phát triển và tối ưu hóa chiến lược tiết kiệm năng lượng cho nhà ở xã hội bằng bơm nhiệt nguồn nước tích hợp tấm quang nhiệt

Development and optimization of an energy saving strategy for social housing applications by water source-heat pump integrating Photovoltaic-Thermal panels

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
17

Lập kế hoạch vận hành dài hạn cho các tòa nhà dân dụng linh hoạt với lưu trữ theo mùa và biểu giá điện dựa trên công suất

Long-term operational planning for flexible residential buildings with seasonal storage and capacity-based grid tariffs

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
15

Vòng đời năng lượng và khí thải nhà kính của hệ thống điều khiển HVAC truyền thống và thông minh cho các tòa nhà văn phòng ở Úc

Life cycle energy and greenhouse gas emissions of a traditional and a smart HVAC control system for Australian office buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
13

Khai thác dữ liệu tự động dựa trên biến đổi tự động dạng Generative Pre-trained Transformer (GPT) cho quản lý năng lượng tòa nhà: Ưu điểm, hạn chế và tương lai

Generative pre-trained transformers (GPT)-based automated data mining for building energy management: Advantages, limitations and the future

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
10

Tối ưu hóa thoát hiểm an toàn bằng Pathfinder: Các chiến lược ứng phó khẩn cấp trong các tòa nhà phức hợp cao tầng và siêu cao tầng ở thủ đô hành chính mới

Optimizing safe evacuation using pathfinder: emergency strategies in high-rise and super high-rise complex buildings in the new administrative capital

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
08

Phân tích Năng lượng và Thiết kế Hệ thống HVAC sử dụng BIM

Energy Analysis and Design of HVAC System Using BIM

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th5
06

So sánh và hiệu chỉnh mô hình năng lượng cho nhà ở

Comparative Validation of a Building Energy Model Calibration Methodology with a Focus on Residential Buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
26

Hiệu quả Phòng chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ GIS và Ứng dụng Camera Quan sát (CCTV) cho Thành phố Thông minh

The Effectiveness of Crime Prevention Using GIS Technology and CCTV Application for Smart City

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
24

Nghiên cứu chẩn đoán Anomali trong Tự động hóa Tòa nhà thông qua Các kỹ thuật Học máy

Exploring Anomaly Detection in Building Automation Through Machine Learning Techniques

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
22

Quản lý tòa nhà thông minh sử dụng pin mặt trời (PV) với (ANN) để nâng cao hiệu quả năng lượng

Management smart building with photovoltaic using (ANN) to increase energy efficiency

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
19

Tối ưu hóa dựa trên mô phỏng các loại camera giám sát, số lượng và vị trí lắp đặt trong tòa nhà sử dụng Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM)

Simulation-Based Optimization of Surveillance Camera Types, Number, and Placement in Buildings Using BIM

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
17

Đánh giá rủi ro an toàn phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà thương mại và cao tầng quy mô lớn dựa trên logic mờ trực giác và mạng xã hội

Risk assessment of fire safety in large-scale commercial and high-rise buildings based on intuitionistic fuzzy and social graph

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
15

Tổng quan về các phương pháp phát hiện và chẩn đoán lỗi trong hệ thống HVAC của tòa nhà: Hướng tới phương pháp tiếp cận kết hợp

Overview on Fault Detection and Diagnosis Methods in Building HVAC Systems: Toward a Hybrid Approach

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
12

Ưu điểm của công nghệ Mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong các dự án

Advantages of Building Information Modeling (BIM) Technologies in Construction

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
10

Tải trọng gió tổng thể và cục bộ trên trục thang máy được lắp đặt thêm của các tòa nhà hiện có

Overall and Local Wind Loads on Post-Installed Elevator Shaft of Existing Buildings

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
08

Sử dụng mô hình cân bằng nước để đánh giá tác động môi trường của hệ thống nước đô thị và mức tiêu thụ nước trong các tòa nhà

Water Balance Modelling as a Tool for Assessing the Environmental Impact of Urban Water Systems and Water Consumption in Buildings

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
05

Giảm lượng năng lượng tiêu thụ cho các tòa nhà bằng cách thực hiện các phương án cách nhiệt và sử dụng năng lượng tái tạo

Reducing the energy consumption of buildings by implementing insulation scenarios and using renewable energies

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
03

Nghiên cứu chuyên sâu về việc sử dụng robot trong công tác kiểm tra và giám sát các tòa nhà và cơ sở hạ tầng

Robots in inspection and monitoring of buildings and infrastructure: A systematic review

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th4
01

Phát triển tòa nhà thông minh để quản lý tòa nhà tốt hơn trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0

Development of smart building for better building management in the era of industrial revolution 4.0

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
29

Quá trình phát hiện và chẩn đoán lỗi dựa trên mô hình song sinh kỹ thuật số cho hệ thống HVAC trong tòa nhà

Digital twin enabled fault detection and diagnosis process for building HVAC systems

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
27

Kiến Thức Hiện Đại về Vòng Đời Chi Phí trong Kinh Tế Tuần Hoàn của Công Trình Xây Dựng Bằng Vận Dụng Mô Hình Thông Tin Xây Dựng (BIM)

Life Cycle Cost in Circular Economy of Buildings by Applying Building Information Modeling (BIM): A State of the Art

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
25

Xác định hệ số chênh lệch áp suất cửa thang máy đôi trong các tòa nhà siêu cao tầng chịu hiệu ứng ống khói

Determination of pressure difference coefficient of shuttle elevator doors in super high-rise buildings under stack effect

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
22

Sự thay đổi hệ vi sinh của nước máy trong hệ thống cấp nước thứ cấp cho các tòa nhà cao tầng.

Tap water microbiome shifts in secondary water supply for high-rise buildings

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
20

ERP: Thuật toán lập kế hoạch lộ trình sơ tán theo thời gian thực khi xảy ra hỏa hoạn trong tòa nhà thông minh

ERP: Real-Time Evacuation Route Planning Algorithm for Fire Scenes in Smart Buildings

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
19

Đánh giá về hệ thống tích hợp ống ánh sáng trong các tòa nhà

Integrated Systems of Light Pipes in Buildings: A State-of-the-Art Review

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
15

Tổng quan về hệ thống cung cấp năng lượng quang nhiệt – quang điện cho tòa nhà ở các khu vực giàu năng lượng mặt trời

A review of the photothermal-photovoltaic energy supply system for building in solar energy enrichment zones

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
13

Tối ưu hóa không gian-thời gian cho việc bố trí thang máy xây dựng trong các công trình nhà cao tầng

Spatio-temporal optimization of construction elevator planning in high-rise building projects

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
11

Đánh giá tổng quan dựa trên thư mục học và lập bản đồ khoa học về Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM) trong Quản lý Dự án

Building information modeling (BIM) in project management: a bibliometric and science mapping review.

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
08

Nghiên cứu toàn diện về hệ thống cửa sổ quang điện tích hợp tòa nhà sử dụng thấu kính hội tụ parabol kép chéo: Hiệu suất nhiệt, ánh sáng và điện

Comprehensive investigation of a building integrated crossed compound parabolic concentrator photovoltaic window system: Thermal, optical and electrical performance

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
06

Quan điểm từ các chuyên gia trong ngành về rào cản và động lực triển khai hệ thống tự động phát hiện và chẩn đoán lỗi trong các tòa nhà và hệ thống HVAC

Barriers and drivers for implementation of automatic fault detection and diagnosis in buildings and HVAC systems: An outlook from industry experts

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
05

Đánh giá rủi ro cháy nổ của các tòa nhà cao tầng khu vực dựa trên Mô hình Chuỗi Không Gian Markov và Hệ thống Chỉ số

Regional High-Rise Building Fire Risk Assessment Based on the Spatial Markov Chain Model and an Indicator System

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th3
01

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống lam chắn nắng trong tòa nhà văn phòng vùng khí hậu lục địa và khí hậu ôn đới

The Energy Saving Potential in an Office Building Using Louvers in Mid-Latitude Climate Conditions

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th2
28

Tổng quan về lợi ích và hạn chế của hệ thống tái chế nước trong lĩnh vực xây dựng

Benefits and limitations of recycled water systems in the building sector: a review

By Bao Tram | Chưa được phân loại
DETAIL
Th2
09

Cân bằng chi phí trong thiết kế tòa nhà dân dụng tiết kiệm năng lượng

A cost effective approach to design of energy efficient residential buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th2
07

Phát triển hệ thống xếp loại hiệu suất năng lượng mới cho các tòa nhà dân cư hiện hữu

Development of a new energy efficiency rating system for existing residential buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th2
05

Đo lường và phân tích các biện pháp bảo đảm kín khí cho các tòa nhà siêu tiết kiệm năng lượng điển hình

Measurement and analysis of airtightness safeguard measures for typical ultra-low energy buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th2
02

Phân tích nguyên nhân tai nạn và biện pháp sơ tán trong trường hợp cháy cao tầng

Accident cause analysis and evacuation countermeasures on the high-rise building fires

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
31

Mô phỏng sự lan truyền của khói trong cột thang máy của một tòa nhà cao tầng

Simulation on spread of fire smoke in the elevator shaft for a high-rise building

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
29

Phát triển hồ sơ tiêu thụ điện của các tòa nhà dân dụ dựa trên việc nhóm dữ liệu từ các máy đo thông minh

Development of electricity consumption profiles of residential buildings based on smart meter data clustering

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
26

Tác động của cảm biến đối với hệ thống kiểm soát tòa nhà và HVAC: Một đánh giá quan trọng về hiệu suất năng lượng của tòa nhà

Sensor impacts on building and HVAC controls: A critical review for building energy performance

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
24

Tiến bộ trong trao đổi nhiệt đất cho hệ thống sưởi và làm mát không gian: Đánh giá và triển vọng

Advances in ground heat exchangers for space heating and cooling: Review and perspectives

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
22

Một hệ thống phân tích mã nguồn mở cho việc mô phỏng năng lượng của các tòa nhà quy mô lớn

An open source analysis framework for large-scale building energy modeling

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
19

Đề tài nghiên cứu thực nghiệm toàn diện về hiệu ứng chống cháy của hệ thống sprinkler trong công trình tiết kiệm năng lượng

Full-scale Experimental study on the suppression effect of water sprinkler system on energy saving building fire

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
17

Nâng cao hiệu suất năng lượng của tòa nhà thông qua tối ưu hóa đa mục tiêu cho các điểm đặt nhiệt độ của hệ thống điều hòa không khí biến đổi dòng chất lỏng (VRF)

Building energy efficiency improvement using multi-objective optimization for heating and cooling VRF thermostat setpoints

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
15

Hệ thống thông tin thang máy thông minh dựa trên thị giác máy tính để tối ưu hóa vận hành theo nhu cầu

Computer vision-based intelligent elevator information system for efficient demand-based operation and optimization

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
12

Phân tích so sánh quy trình xác định kích thước cho bơm nhiệt kép cung cấp đồng thời làm mát và sưởi nước nóng cho nhà ở

Comparative analysis of sizing procedure for cooling and water heating cascade heat pump applied to a residential building

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
10

Phân tích kinh tế và hiệu suất của hệ thống bơm nhiệt nguồn nước ngầm cho các tòa nhà chung cư cao tầng với xem xét ứng dụng thực tế

Economic and performance analysis of ground source heat pump system for high-rise residential buildings considering practical applications

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
08

Mô hình bơm nhiệt nguồn nước đơn giản để dự đoán khả năng thu và tỏa nhiệt

Simplified water-source heat pump models for predicting heat extraction and rejection

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
05

Cuộc đua giữa hydro và bơm nhiệt cho việc sưởi ấm không gian và nước: Một phân tích kịch bản dựa trên mô hình

The race between hydrogen and heat pumps for space and water heating: A model-based scenario analysis

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
03

Tương tác của người sử dụng với dịch vụ tòa nhà: Phát triển phương pháp dựa trên camera để theo dõi chi tiết cửa sổ, bóng mát và ánh sáng

Occupants’ interaction with building services: Development of a camera-based method for detailed monitoring of windows, shadings, and lights

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th1
01

Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu suất hệ thống máy sưởi nước nhanh bằng bơi nước có tản nhiệt kết hợp

Experimental investigation on system performance of an instant heat pump water heater with combined condenser

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
29

Đánh giá hệ thống sprinkler cho nhà ở: Nghiên cứu và tiêu chuẩn

Review of Residential Sprinkler Systems: Research and Standards

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
27

Tòa nhà năng lượng net-zero trong khu dân cư: Tổng quan và triển vọng

Residential net-zero energy buildings: Review and perspective

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
25

Đặc điểm của tiêu thụ năng lượng chiếu sáng văn phòng và ảnh hưởng của nó đối với tiêu thụ năng lượng điều hòa không khí

Characteristics of office lighting energy consumption and its impact on air conditioning energy consumption

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
22

Thiết kế an toàn cháy cho các tòa nhà cao tầng

Fire Safety Design for Tall Buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
20

Quy trình sử dụng màng cho hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí

Membrane processes for heating, ventilation, and air conditioning

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
18

Tự động gán nhãn dữ liệu của hệ thống tự động hóa tòa nhà bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian và xác suất có điều kiện

Automated data labeling of building automation systems using time series data and conditional probabilities

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
15

Đánh giá hiệu suất nhiệt và tối ưu hóa điều khiển của hệ thống lưu trữ hấp phụ theo mùa sử dụng năng lượng mặt trời cho ứng dụng nhà ở

Thermal performance assessment and control optimization of a solar-driven seasonal sorption storage system for residential application

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
13

Hệ thống năng lượng Hybrid cho tòa nhà: Một đánh giá hệ thống tổng hợp về công nghệ – kinh tế – môi trường

Hybrid Energy Systems for Buildings: A Techno-Economic-Enviro Systematic Review

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
11

Phát triển mô hình phát hiện hỏa hoạn sớm cho tòa nhà sử dụng CCTV dựa trên thị giác máy tính

Development of early fire detection model for buildings using computer vision-based CCTV

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
08

Tăng cường hiệu quả năng lượng và hiệu suất tòa nhà thông qua tích hợp BEMS-BIM

Enhancing Energy Efficiency and Building Performance through BEMS-BIM Integration

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
06

Nghiên cứu hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà ở Nam Phi: Tổng quan một thập kỷ

Building energy management system research in South Africa—A decade overview

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
04

Mức tiêu thụ năng lượng của thang cuốn trong môi trường lưu lượng hành khách thấp

Energy consumption of escalators in low traffic environment

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th12
01

Kiểm soát mạng cảm biến cá nhân thông minh để tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng LED sử dụng lưới điện DC

Smart Personal Sensor Network Control for Energy Saving in DC Grid Powered LED Lighting System

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
29

Mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu rõ ràng về mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của thang máy trong các tòa nhà chung cư

Explicit data-driven prediction model of annual energy consumed by elevators in residential buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
27

Các biện pháp phòng ngừa thương tích liên quan đến hỏa hoạn và các yếu tố nguy cơ của chúng trong các tòa nhà chung cư: Một nghiên cứu tổng hợp

Preventive measures for fire-related injuries and their risk factors in residential buildings: A systematic review

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
24

Đánh giá hiệu quả bảo trì thang máy trong các tòa nhà chung cư cao tầng

Assessing lift maintenance performance of high-rise residential buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
22

Ảnh hưởng của các lỗi vận hành máy bơm nhiệt đối với việc sử dụng năng lượng trong một ngôi nhà dân cư

Effect of Heat Pump Commissioning Faults on Energy Use in a Slab-on-Grade Residential House

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
20

Ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài đến lượng tiêu thụ nước của hệ thống điều hòa không khí lưu trữ năng lượng nhiệt (TES-AC)

Effects of external weather on the water consumption of Thermal-Energy-Storage Air-Conditioning system

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
17

Nghiên cứu khoa trắc học về ứng dụng và tiến bộ của thoát hiểm an toàn cháy nổ trong tòa nhà

A Scientometric Research on Applications and Advances of Fire Safety Evacuation in Buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
15

Nghiên cứu phương pháp kiểm tra an toàn chức năng của thang cuốn trong quá trình hoạt động

Research on functional safety inspection method for functional safety of escalators in service

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
13

Chiến lược điều khiển HVAC dựa trên mô hình và dữ liệu cho quản lý nhu cầu nhà ở

Model-Based and Data-Driven HVAC Control Strategies for Residential Demand Response

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
10

Phân tích năng lượng emergy, tối ưu hóa cho hệ thống sưởi ấm và làm mát bằng năng lượng mặt trời tích hợp với bơm nhiệt nguồn không khí trong tòa nhà siêu tiết kiệm năng lượng

Emergy analysis and optimization for a solar-driven heating and cooling system integrated with air source heat pump in the ultra-low energy building

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
08

BuildingSync: Lược đồ trao đổi dữ liệu kiểm toán năng lượng tòa nhà thương mại

BuildingSync: A schema for commercial building energy audit data exchange

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
06

Một phương pháp ước tính tham số nâng cao dựa trên vật lý nghiêm ngặt (EPE) để hiệu chuẩn các mô phỏng năng lượng tòa nhà

A rigorous physics-based enhanced parameter estimation (EPE) methodology for calibration of building energy simulations

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
03

Đánh giá rủi ro theo thứ bậc của hệ thống cung ứng nước

Hierarchical Risk Assessment of Water Supply Systems

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th11
01

Quan sát và mô hình hóa hành vi của người đi bộ trên thang cuốn dựa trên tế bào tự động

Observation and cellular-automaton based modeling of pedestrian behavior on an escalator

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
30

Thông gió và rò rỉ không khí trong các tòa nhà chung cư cao tầng

Ventilation and infiltration in high-rise apartment buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
27

Đánh giá rủi ro lây nhiễm qua không khí giữa các căn hộ trong tòa nhà dân cư cao tầng do sự xâm nhập của không khí

Air infiltration induced inter-unit dispersion and infectious risk assessment in a high-rise residential building

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
25

Đánh giá các giải pháp HVAC và hiệu suất năng lượng của những tòa nhà chung cư nhiều tầng ở các vùng khí hậu Bắc Âu thông qua phân tích thống kê các chứng nhận hiệu suất môi trường và tổng quan tài liệu

A review of HVAC solution-sets and energy performance of nearly zero-energy multi-story apartment buildings in Nordic climates by statistical analysis of environmental performance certificates and literature review

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
23

Mô hình năng lượng tòa nhà dựa trên dữ liệu với lựa chọn tính năng và học tập chủ động để kiểm soát dự đoán dữ liệu

Data-driven building energy modeling with feature selection and active learning for data predictive control

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
20

Phát triển và ứng dụng thiết bị đo độ rung đàn hồi trên thang cuốn dựa trên cảm biến gia tốc MEMS

Development and Application of Vibration Comfort Detection Device for Escalator Based on MEMS Acceleration Sensor

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
18

Nghiên cứu trường hợp về lỗi chức năng chống ngắn mạch của cửa thang máy

A Case Study On The Failure Of Anti-Short-Circuit Function Of Elevator Door

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
16

Hệ thống sưởi ấm và làm mát khu vực thế hệ thứ năm: Tổng quan về những tiến bộ gần đây và rào cản triển khai

Fifth-generation district heating and cooling systems: A review of recent advancements and implementation barriers

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
13

Các phương pháp thực nghiệm tạo ra xung ánh sáng attosecond để nghiên cứu động lực học điện tử trong vật chất

For experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
13

Hệ thống giám sát chịu lỗi để phát hiện và ngăn ngừa cháy sử dụng LoRaWAN trong các tòa nhà thông minh

A Fault Tolerant Surveillance System for Fire Detection and Prevention Using LoRaWAN in Smart Buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
11

Sự tích hợp giữa mô hình thông tin xây dựng và mô hình sơ tán khi hỏa hoạn

The integration of building information modelling and fire evacuation models

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
09

Kiểm soát thông minh dành cho hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà sử dụng công nghệ song sinh kỹ thuật số và mạng ngữ nghĩa

Intelligent control of building fire protection system using digital twins and semantic web technologies

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
06
Th10
04

Phản ứng nhu cầu của hệ thống HVAC để cải thiện khả năng chứa đựng trong mạng phân phối: Một bài đánh giá và nghiên cứu toàn diện

Demand response of HVAC systems for hosting capacity improvement in distribution networks: A comprehensive review and case study

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th10
02

Mô hình động học về sự lây lan của bệnh truyền nhiễm hô hấp do hoạt động thang máy trong một tòa nhà chung cư

A dynamic model for elevator operation-induced spread of a respiratory infectious disease in an apartment building

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th9
29

Ứng dụng phân tích công nghệ BIM trong các công trình xây dựng thông minh

Application analysis of BIM technology in intelligent buildings

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th9
27

Khám phá tích hợp mô hình thông tin xây dựng (BIM) và Internet vạn vật (IoT) cho xây dựng bền vững

Exploring Building Information Modeling (BIM) and Internet of Things (IoT) Integration for Sustainable Building

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th9
25

Đánh giá sự linh hoạt nhiệt năng của các tòa nhà dân cư sử dụng bơm nhiệt dưới các thiết kế cước điện khác nhau

Assessment of the thermal energy flexibility of residential buildings with heat pumps under various electric tariff designs

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th9
22

Nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng ánh sáng thông qua phản ứng của người sử dụng

Improving lighting energy efficiency through user response

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL
Th9
20

Bơm nhiệt sử dụng cho việc sưởi ấm không gian và sản xuất nước nóng trong tòa nhà cư trú, so sánh môi trường trong tình huống hiện tại và tương lai

Heat pumps for space heating and domestic hot water production in residential buildings, an environmental comparison in a present and future scenario

By IIRR admin | Chưa được phân loại
DETAIL