R&D Information Centre

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trong nước và trên thế giới được chúng tôi cập nhật và phân loại chi tiết theo từng chủ đề

 • All
 • BIM
 • BMS - BAS
 • Công nghệ và hệ thống PCCC
 • Hệ thống camera/CCTV
 • Hệ thống cấp, thoát nước
 • Hệ thống điện và chiếu sáng
 • Hệ thống giao thông tòa nhà
 • Hệ thống HVAC
 • Nghiên cứu đoạt giải Nobel
 • Tối ưu hóa/tiết kiệm năng lượng