Chia sẻ thông tin có thể cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị.

Việc tăng cường sử dụng công nghệ và phân tích dữ liệu đang thúc đẩy sự phát triển các thành phố “thông minh” và cách mạng hóa cấu trúc đô thị. Ví dụ như bản chất của giao thông đô thị và logistics  đang thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ trong khi hệ thống thương mại điện tử và thanh toán điện tử đang khiến doanh nghiệp chuyển đổi từ bất động sản chính thống vào thế giới ảo.

Hiện tượng này đã gây ra hiệu ứng “ngày tận thế bán lẻ” ở Mỹ, bắt đầu từ khoảng một thập kỷ trước và có liên quan đến số lượng kỷ lục các cửa hàng chính thống phải đóng cửa. Trong năm 2017, theo báo cáo được công bố bởi Cushman & Wakefield, đã có 8500 cửa hàng phải đóng cửa ở nước này, vượt qua con số đóng cửa trong cuộc Đại suy thoái, và số lượng đóng cửa trong năm 2018 dự kiến sẽ ngang bằng hoặc vượt quá mức đó.

Một yếu tố quan trọng của các thành phố thông minh là thanh toán không dùng tiền mặt – điều này dẫn đến nhu cầu tăng cường bảo mật và quản trị. Nhìn chung, sự gia tăng về tính tương tác của các dịch vụ đô thị đòi hỏi sự quy hoạch thông minh, mang lại hiệu suất tối đa. Các không gian làm việc chung, công viên khoa học và công nghệ và “hành lang tri thức” có thể trở thành tiêu chuẩn cho các thành phố ở khắp mọi nơi. Tốc độ chia sẻ kiến thức nhanh chóng thông qua các phương tiện này có khả năng cách mạng hóa cách thức chúng ta tư duy về việc tối ưu hóa sự sử dụng không gian bất động sản trong tương lai.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới