CHUYÊN GIA

Là các cá nhân có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan, mong muốn chia sẻ tri thức đến cộng đồng…

NGHIÊN CỨU

IIRR tập trung nghiên cứu sâu các vấn đề về liên quan đến Bất động sản, Thành phố và Đô thị hóa…

ĐÀO TẠO

Hãy cùng IIRR khám phá các khóa học do các chuyên gia hàng đầu mang tới để phát triển kiến thức và chuyên môn của bạn.

BUILDING CODE

IIRR nghiên cứu và chia sẻ các bộ tiêu chuẩn Building Code của nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng hiện nay.

KHÓA HỌC MỚI NHẤT

XEM THÊM
2024
Th7

TỔNG QUAN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở

1. Giới thiệu về quản lý bất động sản
2024
Th7

TỔNG QUAN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1. Giới thiệu về quản lý bất động sản
2024
Th7

ĐỊNH GIÁ – QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học này cung
2024
Th7

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học này cung
2024
Th7

ĐỊNH GIÁ/ ĐÁNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học này cung
2024
Th7

CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học cung cấp
2024
Th7

CHỦ NHÀ VÀ KHÁCH THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học này cung