Tác giả: Wei Wu, Harrison Skye
Ngày đăng tải: 01/05/2021
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110859

Những tiến bộ trong lĩnh vực tòa nhà năng lượng net-zero (NZEB) ở khu dân cư có thể dẫn đến giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và khí nhà kính. Các vấn đề cần cân nhắc khi thiết kế NZEB chủ yếu bao gồm kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng, nguồn năng lượng tái tạo và các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Mỗi hạng mục này đều có nhiều lựa chọn công nghệ, khiến việc lựa chọn cấu hình “tối ưu” trở nên khó khăn hơn nhưng cho phép linh hoạt trong thiết kế để thích ứng với khí hậu địa phương và các yếu tố khác (ví dụ: quy định xây dựng, nguồn năng lượng, chi phí, v.v.). Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về từng hạng mục, bao gồm những phát triển gần đây (10 năm qua), nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo và hỗ trợ triển khai rộng rãi và hiệu quả hơn các tòa nhà NZEB ở khu dân cư trên toàn thế giới. Các kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng được thảo luận bao gồm lưới điện, mạng nhiệt/lạnh khu vực và các tùy chọn lưu trữ năng lượng, bao gồm xe điện về nhà và lưu trữ hydro. Các nguồn năng lượng tái tạo được xem xét ở đây là năng lượng mặt trời dạng điện và nhiệt, năng lượng gió và năng lượng sinh khối, bao gồm cả hệ thống CHP mini. Hạng mục cuối cùng được đề cập chi tiết là các biện pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm cải thiện thiết kế tòa nhà, hệ thống HVAC hiệu quả, hệ thống nước nóng sinh hoạt hiệu quả và tích hợp vật liệu thay đổi pha.

Link: NIST – National Institute of Standards and Technology | Science Direct