Các mô hình và công nghệ tài chính mới đang kích thích tinh thần doanh nhân khởi nghiệp.

Lĩnh vực bất động sản gắn bó mật thiết với sự phát triển của thị trường tài chính và thị trường vốn. Bên cạnh khối lượng khổng lồ các giao dịch cơ bản trên thị trường bất động sản toàn cầu, ngày càng có nhiều đổi mới về tài chính, đầu tư và giảm thiểu rủi ro bất động sản. Quỹ Tín thác Đầu tư Bất Động Sản (REIT), hay các công ty chuyên cung cấp cho các nhà đầu tư cách thức khai thác doanh thu liên quan đến bất động sản, công cụ tài chính phái sinh và quan hệ đối tác công tư, đang góp phần tạo ra nguồn tài lực tài chính mới cho ngành công nghiệp bất động sản, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hộ gia đình mua vào các danh mục bất động sản và đa dạng hóa tài sản của họ. Ngoài ra, REIT cũng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn mới cho các tập đoàn.

Tính đến năm 2018, Vốn hóa thị trường REIT toàn cầu đã đạt 1,7 nghìn tỷ đô, tăng 7% so với năm trước, theo báo cáo được công bố bởi công ty tư vấn EY. Bên cạnh REITs, sự phát triển của công nghệ tài chính, hay fintech, cũng đã thúc đẩy quá trình đổi mới và phong trào khởi nghiệp liên quan đến tài chính bất động sản.

Theo một báo cáo được công bố bởi Deloitte, từ năm 2008 đến 2017, đầu tư tích lũy vào các công ty khởi nghiệp fintech về bất động sản tăng từ 2 tỷ đô la lên hơn 31 tỷ đô la. Mặc dù fintech, huy động vốn từ cộng đồng,  cho vay ngang hàng và đầu tư mạo hiểm không phải là những khái niệm mới trong ngành bất động sản nhưng tất cả đều có thể được sử dụng theo những cách mới và sáng tạo để thức đẩy sự phát triển của thị trường theo cách hiệu quả hơn.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới