Sự phát triển trong lĩnh vực bất động sản phản ánh các vấn đề xã hội. Giá nhà tăng có thể gây ra tranh cãi về chênh lệch giàu nghèo, và sự đổi mới công nghệ  đang góp phần tái định hình ngành bất động sản và các thị trường tài chính có liên quan, đồng thời nuôi dưỡng doanh nghiệp và tăng cường lợi ích kinh tế trên toàn thế giới. Thị trường bất động sản có thể gây ra nhiều bất ổn trong trường hợp xảy ra bong bóng nhà đất nhưng cũng có thể cung cấp các công cụ giảm thiểu rủi ro và chống tham nhũng.

Công nghệ xanh và dữ liệu lớn (big data) đang thúc đẩy cuộc sống đô thị bền vững và môi trường lành mạnh trong khi sự  phát triển của ngành khoa học bất động sản đang giúp định hình đầu tư cơ sở hạ tầng, logistics và giao thông toàn cầu.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới