Môi trường bền vững và công nghệ xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc sống đô thị lành mạnh.

Việc phát triển năng lực đảm bảo công đồng dân cư được xây dựng một cách bền vững của lĩnh vực bất động sản đang trở thành vấn đề ngày càng cấp thiết. Cơ hội phát triển cho các cộng động này phụ thuộc đặc biệt vào nỗ lực chống lại những ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu. Việc sử dụng công nghệ xanh, phương pháp vận chuyển người và hàng hóa tiết kiệm năng lượng và xây dựng nhà ở tiết kiệm năng lượng có thể góp phần phát triển phương pháp tiếp cận tích hợp nhằm xây dựng môi trường đô thị lành mạnh hơn. Một số ví dụ về các thiết kế có trách nhiệm với môi trường bao gồm sử dụng các vật dụng bền vững có nguồn gốc địa phương, lắp đặt pin năng lượng trên mái nhà và sử dụng hệ thống sưởi ấm và làm mát địa nhiệt.

Thiết kế bất động sản lấy con người làm trung tâm có thể mang lại sự thoải mái và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thông qua cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và nâng cao môi trường làm việc sẽ góp phần cải thiện năng suất làm việc.

Do đó, lĩnh vực bất động sản có thể đóng vai trò cốt yếu trong việc thúc đẩy cạnh tranh kinh tế, bằng cách phối hợp với cộng đồng và quan tâm đến sức khỏe của người dân nhằm mang lại môi trường sống bền vững hơn, và bằng cách tập trung vào việc tích hợp công nghệ mới, có khả năng ứng dụng cao như Internet vạn vật – công nghệ kết nối nhà ở, văn phòng và thiết bị thông qua web.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới