ĐỊNH GIÁ - QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

ID:
CM-002

1.      Mô tả khóa học

Khóa học này cung cấp kiến thức về việc chuẩn bị và cung cấp tư vấn định giá đã được nghiên cứu kỹ càng, được thực hiện theo tiêu chuẩn định giá phù hợp, để khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng về bất động sản.

2.      Yêu cầu

Thể hiện kiến ​​thức và hiểu biết về các mục đích của việc định giá; các phương pháp và kỹ thuật định giá có liên quan; các tiêu chuẩn và hướng dẫn phù hợp theo luật định liên quan đến công việc định giá.

Thể hiện năng lực thực hiện cả định giá vốn và định giá cho thuê, và tham gia chuẩn bị và cung cấp báo cáo của khách hàng.

Thể hiện khả năng sử dụng các phương pháp định giá và kỹ thuật phù hợp.

Chỉ ra cách các tiêu chuẩn định giá và hướng dẫn đã được áp dụng trong việc định giá.

3.      Kiến thức

 • Đánh giá chung các yếu tố chính tác động đến giá trị bất động sản
 • Các nguyên tắc và cách áp dụng Tiêu chuẩn thẩm định và định giá RICS (Sổ đỏ) hoặc các tiêu chuẩn định giá khác có liên quan
 • Các nguyên tắc của bảo hiểm bồi thường
 • Các nguyên tắc cơ bản của luật bất động sản, lập kế hoạch bất động sản và các quy định có liên quan khác cùng tác động của chúng lên giá trị của bất động sản
 • mục đích định giá
 • Các nguyên tắc của các phương pháp cần thiết trong việc cung cấp tư vấn định giá và cho thuê
 • Tầm quan trọng của sự độc lập và khách quan

4.      Các hoạt động

 • Chuẩn bị các điều khoản hợp đồng phù hợp với yêu cầu của khách hàng và tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn thẩm định và định giá RICS (Sổ đỏ)
 • Kiểm tra và thu thập thông tin liên quan đến việc định giá
 • Phân tích và giải thích bằng chứng so sánh
 • Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật định giá
 • Chuẩn bị các báo cáo và tư vấn định giá để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tuân thủ Tiêu chuẩn thẩm định và định giá RICS (Sổ đỏ) và các tiêu chuẩn khác có liên quan
 • Giám sát hoạt động định giá từ đầu đến cuối

5.      Các nhiệm vụ điển hình

 • Chuẩn bị các điều khoản cam kết phù hợp, đại diện cho các yêu cầu của khách hàng và phù hợp với các quy định của RICS
 • Thu thập, đối chiếu và phân tích thông tin phù hợp để định giá
 • Thực hiện định giá bằng các phương pháp và kỹ thuật định giá phù hợp
 • Chuẩn bị các báo cáo định giá theo Tiêu chuẩn Thẩm định và Định giá RICS (Sổ đỏ)