Tác giả: Roger T.H. Ng, Joseph H.K. Lai, Oscar C.H. Leung, David J. Edwards
Ngày đăng tải: 28/02/2023
DOI: 10.1016/j.jobe.2023.106202

Thang máy là phương tiện vận chuyển thẳng đứng thiết yếu trong các tòa nhà cao tầng nhưng chúng không thể tránh khỏi bị xuống cấp theo thời gian. Đặc biệt, các thang máy cũ cần được bảo trì hiệu quả để đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu đã được thực hiện để kiểm tra thực nghiệm hiệu quả của các dịch vụ bảo trì thang máy. Để cung cấp cái nhìn sâu sắc cần thiết về vấn đề này, bài báo này trình bày một nghiên cứu điển hình sâu rộng để điều tra hiệu suất bảo trì của 24 thang máy trong tám tòa nhà cao tầng trong một khu dân cư 24 năm tuổi ở đô thị đông đúc Hong Kong. Áp dụng cả phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, một phân tích ba phần của dữ liệu bảo trì sửa chữa chính, thông tin thu thập được từ các cuộc phỏng vấn với nhân viên quản lý cơ sở của khu dân cư và các quan sát tại chỗ đã được thực hiện. Các yếu tố nổi lên dẫn đến nhu cầu bảo trì cao, bao gồm các thời gian cao điểm giao thông trong những ngày không phải trong tuần và các cuộc gọi lỗi giả, đã được tiết lộ. Tác động của ba nguyên mẫu cấu hình phục vụ tầng (thang máy phục vụ tất cả các tầng, tầng lẻ và tầng chẵn) đối với hiệu quả bảo trì thang máy, như đã được xác định, cấu thành thông tin phản hồi hữu ích cho thiết kế phân vùng thang máy và lập kế hoạch bảo trì. Các tiêu chuẩn hiệu suất bảo trì thang máy dựa trên thời gian, bao gồm thời gian phản hồi, thời gian sửa chữa và thời gian ngừng hoạt động, đã được thiết lập. Các đề xuất về việc thu thập và theo dõi dữ liệu tự động trong thời đại Công nghiệp 4.0, sẽ nâng cao quy trình đánh giá hiệu suất, cũng được khuyến nghị. Cách tiếp cận của nghiên cứu này là nguyên bản và nó chứng tỏ hữu ích cho việc đánh giá thực nghiệm hiệu quả bảo trì thang máy. Các nghiên cứu trong tương lai có thể áp dụng cách tiếp cận này và các kết quả của nghiên cứu để điều tra hiệu quả bảo trì của thang máy trong các tòa nhà khác.

Link: Science Direct | Hong Kong Polytechnic University – Pao Yue-kong Library