TỔNG QUAN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở

1. Giới thiệu về quản lý bất động sản Quản lý bất động sản nhà ở là gì? Quản lý bất động sản nhà ở giúp chủ sở hữu và khách thuê trong việc duy trì và tăng giá trị tài sản của mình bằng cách quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày […]

TỔNG QUAN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1. Giới thiệu về quản lý bất động sản thương mại Quản lý bất động sản thương mại là gì? Quản lý bất động sản thương mại liên quan đến các công việc về quản lý tòa nhà, văn phòng,… Các hoạt động điển hình liên quan đến công việc này gồm: Thay mặt cho […]

ĐỊNH GIÁ – QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học này cung cấp kiến thức về việc chuẩn bị và cung cấp tư vấn định giá đã được nghiên cứu kỹ càng, được thực hiện theo tiêu chuẩn định giá phù hợp, để khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng về bất động sản. 2.      Yêu […]

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học này cung cấp kiến thức về quản lý tài chính bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Học viên phải có kiến thức về các quy định luật pháp phù hợp, đồng thời có khả năng cung cấp kết quả kiểm tra tài chính […]

ĐỊNH GIÁ/ ĐÁNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học này cung cấp kiến thức về định giá và đàm phán. 2.      Yêu cầu Học viên cần có kiến ​​thức và hiểu biết về các quy định về thuế bất động sản, nhà máy, thiết bị máy móc và các loại bất động sản khác ở cấp địa […]

CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

1.      Mô tả khóa học Khóa học cung cấp kiến thức về thị trường bất động sản cho thuê, sự chuyển nhượng và cho thuê. Học viên cần có khả năng chứng minh sự hiểu biết và kinh nghiệm làm việc (nếu phù hợp) cho cả chủ nhà và khách thuê. Học viên cần có […]