Tác giả: Niima Es-sakali, Samir Idrissi, Imad Ait Laasri, Oualid Mghazli, Cherkaoui Moha, Jens Pfafferott
Ngày đăng tải: 06/2023
DOI: 10.1051/e3sconf/202339603032

Hệ thống dòng chất lỏng biến đổi (VRF) được coi là một trong những hệ thống điều hòa, thông gió và làm sạch không khí (HVAC) tốt nhất nhờ vào khả năng cung cấp sự thoải mái nhiệt độ bên trong các tòa nhà. Tuy nhiên, đồng thời, những hệ thống này cũng được coi là một trong những hệ thống tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trong lĩnh vực xây dựng. Do đó, quan trọng là phải kích thước hệ thống một cách hợp lý theo nhu cầu làm mát và sưởi ấm của tòa nhà cũng như biến động nhiệt độ bên trong. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của tòa nhà xem xét nhu cầu sưởi ấm hoặc làm mát, sử dụng đơn vị xử lý không khí, sưởi ấm sàn nhiệt và van mở rộng trực tiếp, nhưng ít nghiên cứu đã xem xét việc sử dụng tối ưu hóa đa mục tiêu chỉ bằng cách sử dụng các điểm đặt nhiệt độ của hệ thống VRF cho cả nhu cầu làm mát và sưởi ấm. Do đó, mục tiêu chính của nghiên cứu này là thực hiện một phân tích nhạy cảm và một chiến lược tối ưu hóa đa mục tiêu cho một tòa nhà dân dụ chứa một hệ thống VRF, để đánh giá tác động của hiệu suất của tòa nhà đối với tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu suất năng lượng của tòa nhà. Mô hình số học dựa trên các công cụ mô phỏng EnergyPlus, jEPlus và jEPlus+EA. Phương pháp được sử dụng trong bài báo này đã cho phép chúng ta đạt được tiết kiệm năng lượng đáng kể thông qua việc điều chỉnh các điểm đặt nhiệt độ làm mát và sưởi ấm cũng như các kịch bản lên lịch trình. Cần nhấn mạnh rằng phương pháp này có thể được áp dụng cho nhiều hệ thống HVAC để giảm tiêu thụ năng lượng của tòa nhà.

Link: ResearchGate