Tác giả: J. GuiD. WangY. Q. JiangY. ZhengK. YeD. Y. Huang và  L. Z. Yang
Ngày đăng tải: 10/2019
DOI: 10.1088/1755-1315/354/1/012096

Trong một đám cháy tại công trình tiết kiệm năng lượng, nhiệt độ và áp suất cao của khói hoặc lửa bên trong có thể làm vỡ kính cửa sổ và thậm chí tạo ra lửa phun ra khỏi cửa sổ. Rất nguy hiểm khi lửa phun ra tầng trên có thể gây ra nguy cơ không dự đoán trong đám cháy tại công trình tiết kiệm năng lượng với lượng vật liệu cách nhiệt lớn. Do đó, mục tiêu của bài báo này là đề xuất một phương pháp bảo vệ cửa sổ bên ngoài dựa trên hệ thống phun nước. Hệ thống này có thể kiểm soát sự lan truyền của lửa trên bề mặt trước của công trình và ngăn chặn việc hình thành đám cháy ba chiều của công trình. Bài báo này thiết kế và thực hiện hai nhóm thí nghiệm toàn diện để kiểm tra hiệu ứng chống cháy của hệ thống phun nước trên kính cửa sổ dưới các tỷ lệ phát ra nhiệt lượng (HRR) và bức xạ nhiệt từ đám cháy khác nhau. Kết luận mô tả đặc điểm giảm bức xạ nhiệt và đặc điểm giảm nhiệt độ bên trong và bên ngoài cửa sổ. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng hệ thống phun nước có thể bảo vệ hiệu suất của kính và kiểm soát nhiệt độ bên ngoài trong khoảng an toàn dưới các điều kiện công suất nguồn cháy là 0,6 MW, 1,5 MW và 3 MW. Sau khi hệ thống phun nước được kích hoạt, mật độ nhiệt lượng bên ngoài giảm nhanh chóng từ mức cao nhất là 197 W/m2 và ổn định ở 80 W/m2, thấp hơn 59% so với giá trị cao nhất. Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiện tượng kiểm soát nhiệt độ dưới tác động của phun nước và phương pháp bảo vệ lửa phun ra khỏi cửa sổ bên ngoài giúp giảm khả năng xảy ra hiện tượng tràn lửa trong vùng phun nước bên trong. Do phạm vi lớn của tỷ lệ phát ra nhiệt lượng được thiết lập trong bài báo này, kết quả thí nghiệm cung cấp một tham chiếu dữ liệu cho thiết kế bảo vệ cháy của các công trình tiết kiệm năng lượng trong tương lai.

Link: IOP Science | Research Gate