Việc thay đổi trong nhân khẩu học đang tạo ra những thách thức cho quy hoạch bất động sản và thiết kế đô thị.

Trước khi “cơn sóng” già hóa dân số gây ra tác động tối đa trong vài thập kỷ tới, các chuyên gia bất động sản và các nhà hoạch định đô thị phải tìm ra những sáng kiến xây dựng môi trường được chuẩn bị kỹ càng hơn. Theo Liên Hợp Quốc, số lượng người dân từ 60 tuổi trở lên trên thế giới dự kiến sẽ tăng từ 962 triệu vào năm 2017  lên 2,1 tỷ vào năm 2050. Cùng lúc đó, bộ phận dân số trên 80 tuổi dự kiến sẽ tăng từ 137 triệu lên 425 triệu.

Đối với các nhà hoạch định, thiết kế và phát triển, điều này sẽ có tác động đáng kể đến cách họ tiếp cận công việc của mình. Việc thay đổi cảnh quan đô thị nhằm phục vụ tốt hơn cho dân số đang già đi nhanh chóng, với các khu dân cư được trang bị nhà ở cao cấp tích hợp, cơ sở chăm sóc sức khỏe và tiện tích hỗ trợ di chuyển, là cực kỳ cần thiết.

Ngoài kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cần có các biện pháp thúc đẩy phúc lợi xã hội phù hợp với dân số cao tuổi, đồng thời tăng cường hiểu biết về tài chính và các kế hoạch tài chính linh hoạt như thế chấp ngược – đây là những yếu tố có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi trong những năm cuối đời.

Bất động sản cũng có thể cung cấp một khoản đầu tư lý tưởng với rủi ro tương đối thấp cho các quỹ hưu trí mà người cao tuổi lấy làm nguồn thu nhập chính. Một báo cáo được công bố bởi công ty đầu tư bất động sản JLL năm 2016 cho thấy khối lượng giao dịch bất động sản toàn cầu sẽ đạt 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2020 (so với 700 tỷ đô la năm 2015), phần lớn là nhờ sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư tổ chức như chế độ lương hưu.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới