Tác giả: Yunchun Xia
Ngày đăng tải: 14/01/2016
DOI: https://doi.org/10.1063/2.1403407

Sự lan truyền của khói trong cột thang máy của tòa nhà cao tầng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Bài nghiên cứu này thực hiện mô phỏng sự lan truyền của khói trong cột thang máy, phòng cầu thang và tiền sảnh mà không có sự cung cấp không khí áp suất khác nhau. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng khói di chuyển rất nhanh trong cột thang máy. Khi một tòa nhà cao tầng 12 tầng bị cháy, khói có thể lấp đầy cột thang máy trong vòng chưa đầy 1,5 phút sau khi đám cháy bắt đầu, nhiệt độ trong cột thang máy có thể cao hơn 187°C sau 5 phút và nồng độ CO cũng có thể đạt mức cao. Sự hiện diện của khói trong cột thang máy trở nên rất khó nhìn thấy trong khoảng 100 giây đầu tiên.

Link: Science Direct | Research Gate