Tác giả: Mohammadreza Shokouhi, Khadijeh Nasiriani, Zahra Cheraghi, Ali Ardalan, Hamidreza Khankeh, Hosein Fallahzadeh, Davoud Khorasani-Zavareh
Ngày đăng tải: 11/01/2019
DOI: 10.5249/jivr.v11i1.1057

Mỗi năm, có rất nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương nặng do hỏa hoạn. Hỏa hoạn trong các tòa nhà gây nguy hiểm lớn cho sự an toàn của cư dân. Mục đích của nghiên cứu tổng hợp này là xác định các biện pháp phòng ngừa thương tích liên quan đến hỏa hoạn trong các tòa nhà chung cư, đồng thời xem xét các yếu tố rủi ro liên quan.

Trong nghiên cứu này đã tiến hành tổng hợp hệ thống tất cả các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực hỏa hoạn trong các tòa nhà chung cư, các yếu tố ảnh hưởng và các quy trình an toàn hiện có. Từ hồ sơ sớm nhất cho đến ngày 7 tháng 7 năm 2017, các cơ sở dữ liệu của PubMed, Web of Science/Knowledge và Scopus đã được tìm kiếm và các bài báo được chọn đã được đưa vào nghiên cứu.

Tổng cộng 5.613 bài viết đã được xuất bản đã được kiểm tra, trong đó cuối cùng có 30 bài báo đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Kết quả của nghiên cứu được đưa vào hai nhóm chính gồm các biện pháp phòng ngừa và yếu tố nguy cơ đối với hỏa hoạn trong các tòa nhà chung cư và các thương tích liên quan. Về các biện pháp phòng ngừa, các yếu tố giảm nguy cơ thương tích liên quan đến hỏa hoạn được nêu trong các nghiên cứu được đánh giá bao gồm sửa đổi quy tắc, thay đổi và sửa đổi môi trường, thay đổi hành vi như sơ tán khẩn cấp khi xảy ra hỏa hoạn, cải thiện dịch vụ y tế khẩn cấp và nâng cao nhận thức. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy các khu vực có nhiều trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật về thể chất và tinh thần, người nghiện rượu và ma túy, người hút thuốc lá, hộ gia đình một người và các gia đình có thu nhập thấp đặc biệt có nguy cơ bị thương và tử vong do hỏa hoạn.

Có những đặc điểm trong các tòa nhà chung cư và các thuộc tính của cư dân có thể liên quan đến nguy cơ hỏa hoạn và thương tích và tử vong liên quan đến hỏa hoạn. Điểm quan trọng nhất của nghiên cứu này là tập trung vào các chiến lược phòng ngừa bao gồm sửa đổi môi trường, thúc đẩy các quy tắc an toàn và thay đổi hành vi rủi ro trong cư dân. Các nhà hoạch định chính sách nên chú ý hơn đến những vấn đề quan trọng này để thúc đẩy an toàn và phòng ngừa thương tích liên quan đến hỏa hoạn trong các tòa nhà.

Link: NIH – National Institutes of Health | Semantic Scholar