Tác giả: Xupeng Zhang, Zhao Yong
Ngày đăng tải: 07/2021
DOI: 10.1088/1742-6596/1971/1/012046

Là một công nghệ mới, công nghệ an toàn chức năng đã được ứng dụng rộng rãi trong thang cuốn. Kiểm tra an toàn chức năng là cơ sở của hoạt động bảo trì thang cuốn. Bài viết này giới thiệu sự phân bố và ứng dụng của an toàn chức năng thang cuốn, đề xuất phương pháp kiểm tra an toàn chức năng cho thang cuốn dựa trên lý thuyết an toàn chức năng và xây dựng khung kỹ thuật hướng dẫn vận hành bảo trì an toàn chức năng thang cuốn, bao gồm tính toàn vẹn dữ liệu, môi trường làm việc và kiểm tra hàng ngày, cảm biến, tủ điện và bảng điều khiển, dây điện và đầu nối, v.v. và các phương pháp kiểm tra liên quan. Trên cơ sở này, bài viết lấy ví dụ về kiểm tra quá tốc của thang cuốn, công nghệ hướng dẫn vận hành bảo trì chức năng thang máy tự động được giải thích.

Link: Research Gate | IOP Science