Lịch sử khoa học

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trong nước và trên thế giới được chúng tôi cập nhật và phân loại chi tiết theo từng chủ đề

  • Lĩnh Vực

  • Nhà khoa học

  • Xóa

Pierre Curie

Họ và tên Pierre Curie Ngày sinh 15/5/1859 Ngày mất 19/4/1906 Quốc tịch Pháp Lĩnh vực chuyên môn Vật lý Hoá học Giải thưởng đã đạt được Huy chương Davy (1903) Giải Nobel Vật lý (1903) Huy chương Matteucci (1904) Huy chương Elliott Cresson (1909) Pierre Curie là một nhà vật lý – hóa học […]

Henri Becquerel

Họ và tên Antoine Henri Becquerel Ngày sinh 15/12/1852 Ngày mất 25/8/1908 Quốc tịch Pháp Lĩnh vực chuyên môn Vật lý Giải thưởng đã đạt được Huy chương Rumford (1900) Giải Nobel Vật lý (1903) Huy chương Barnard (1905) Viện sĩ nước ngoài của Hội Hoàng gia (Anh) (1908) Henri Becquerel là một nhà vật […]

Svante Arrhenius

Họ và tên Svante August Arrhenius Ngày sinh 19/2/1859 Ngày mất 2/10/1927 Quốc tịch Thuỵ Điển Lĩnh vực chuyên môn Vật lý Hoá học Giải thưởng đã đạt được Huân chương Davy (1902) Giải Nobel Hóa học (1903) Viện sĩ nước ngoài Hội Hoàng gia Anh (1910) Giải thưởng Willard Gibbs (1911) Giải thưởng Bác […]

Niels Ryberg Finsen

Họ và tên Niels Ryberg Finsen Ngày sinh 15/2/1860 Ngày mất 24/9/1904 Quốc tịch Đan Mạch Lĩnh vực chuyên môn Y học Giải thưởng đã đạt được Giải thưởng Nobel Sinh lý học hoặc Y học (1903) Giải thưởng Cameron về Liệu pháp điều trị của Đại học Edinburgh (1904) Niels Ryberg Finsen là một […]

Pieter Zeeman

Họ và tên Pieter Zeeman Ngày sinh 25/5/1865 Ngày mất 9/10/1943 Quốc tịch Hà Lan Lĩnh vực chuyên môn Vật lý Giải thưởng đã đạt được Giải Nobel Vật lý (1902) Huân chương Matteucci (1912) Huân chương Henry Draper (1921) Viện sĩ của Hội Hoàng gia Anh (1921) Huân chương Rumford (1922) Huân chương Franklin […]

Hendrik A. Lorentz

Họ và tên Hendrik Antoon Lorentz Ngày sinh 18/7/1853 Ngày mất 4/2/1928 Quốc tịch Hà Lan Lĩnh vực chuyên môn Vật lý Giải thưởng đã đạt được Giải Nobel Vật lý (1902) Viện sĩ danh dự của Hội Hoàng gia Anh (1905) Huy chương Rumford (1908) Huy chương Franklin (1917) Huy chương Copley (1918) Hendrik […]

Emil Fischer

Họ và tên Hermann Emil Fischer Ngày sinh 9/10/1852 Ngày mất 15/7/1919 Quốc tịch Đức Lĩnh vực chuyên môn Hoá học Giải thưởng đã đạt được Huân chương Davy (1890) Hội viên Học viện Khoa học Hoàng gia Anh (1899) Giải Nobel Hóa học (1902) Giải thưởng Giảng bài Faraday (1907) Huân chương Elliott Cresson […]

Ronald Ross

Họ và tên Ronald Ross Ngày sinh 13/5/1857 Ngày mất 16/9/1932 Quốc tịch Anh Lĩnh vực chuyên môn Y học Giải thưởng đã đạt được Giải thưởng Cameron về Liệu pháp của Đại học Edinburgh (1901) Viện sĩ Hội Hoàng gia Anh (1901) Giải Nobel về Sinh lý học hoặc Y học(1902) Huy chương Albert […]

Wilhelm Conrad Röntgen

Họ và tên Wilhelm Conrad Röntgen Ngày sinh 27/3/1845 Ngày mất 10/2/1923 Quốc tịch Vương quốc Phổ (1845–1848) Không (1848–1888) Đức (1888–1923) Lĩnh vực chuyên môn Vật lý Tia X Giải thưởng đã đạt được Huy chương Matteucci Huy chương Rumford  Huy chương Elliott Cresson  Huy chương Barnard Giải Nobel Vật lý (1901) Wilhelm Conrad […]