Tác giả: Piotr A. Domanski, Hugh Henderson, William V. Payne
Ngày đăng tải: 08/07/2015
DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.05.090

Nghiên cứu này tìm cách phát triển sự hiểu biết về tác động của việc vận hành các lỗi phổ biến đối với mức tiêu thụ năng lượng của một máy bơm nhiệt không khí được lắp đặt trong ngôi nhà dân cư mái bằng của một gia đình. Thông qua các mô phỏng hàng năm về hệ thống bơm nhiệt/nhà ở, nghiên cứu cho thấy rò rỉ ống dẫn, nạp thiếu chất làm lạnh, bơm nhiệt quá khổ với ống dẫn thông thường, luồng không khí trong nhà thấp do ống dẫn quá nhỏ và nạp quá nhiều chất làm lạnh có khả năng gây ra suy giảm hiệu suất đáng kể và tăng năng lượng tiêu thụ hàng năm. Tùy thuộc vào các lỗi liên quan, tác động của các lỗi đồng thời được phát hiện là cộng gộp, ít thay đổi so với tình trạng lỗi đơn lẻ hoặc vượt xa cả cộng gộp. Mức sử dụng năng lượng hàng năm tăng đáng kể có thể do giảm cài đặt bộ điều nhiệt ở chế độ làm mát để cải thiện sự thoải mái trong nhà trong trường hợp độ ẩm trong nhà quá cao do lỗi lắp đặt.

Link: Science Direct | NIST.gov