Tác giả: Yang Yang, Hongbo Du, Gang Yao
Ngày đăng tải: 22/02/2023
DOI: https://doi.org/10.3390/fire6030083

Thoát hiểm an toàn cháy nổ đã được sử dụng trong nhiều loại tòa nhà khác nhau. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá khoa học về các ứng dụng thoát hiểm an toàn cháy nổ và những tiến bộ trong các tòa nhà để làm rõ xu hướng nghiên cứu thoát hiểm cháy nổ trong tương lai và cung cấp hướng dẫn cho các nghiên cứu liên quan. Tổng cộng 3312 bài báo và bài báo hội nghị đã được phân tích qua các khía cạnh khác nhau. Kết quả cho thấy môi trường thoát hiểm tập trung chủ yếu vào tòa nhà dân cư, tòa nhà thương mại, trường học và ga tàu hỏa. Đặc điểm của người sơ tán đã được tinh chỉnh dần dần trong những năm gần đây, bao gồm trẻ em, người già, bệnh nhân và các nhóm dễ bị tổn thương. Các phương pháp thử nghiệm chính của thoát hiểm an toàn cháy nổ là diễn tập thoát hiểm, ghi chép tại hiện trường và thí nghiệm VR/AR. Các mô hình hành vi đám đông chủ yếu bao gồm sáu loại: mô hình tế bào tự động, mô hình lực xã hội, mô hình khí mạng, mô hình lý thuyết trò chơi, mô hình dựa trên tác nhân động vật và mô hình dựa trên tác nhân máy tính. Kết quả phân tích cho thấy phương pháp lý thuyết đang dần tiến gần hơn với các đặc điểm hành vi và dữ liệu di chuyển của đám đông trong quá trình thoát hiểm thực tế với sự cải thiện của các cân nhắc thực tế. Nghiên cứu về diễn tập thoát hiểm, cứu hộ thảm họa, tình trạng khẩn cấp và các yếu tố môi trường bên ngoài khác sẽ trở thành mũi nhọn của nghiên cứu trong tương lai, và các ga tàu điện ngầm, sân bay, tòa nhà cao tầng và các nơi có nhiều người sẽ là trọng tâm của nghiên cứu về thoát hiểm đám đông.

Link: MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute