TỔNG QUAN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

ID:
CM-001

1. Giới thiệu về quản lý bất động sản thương mại

Quản lý bất động sản thương mại là gì?

Quản lý bất động sản thương mại liên quan đến các công việc về quản lý tòa nhà, văn phòng,…

Các hoạt động điển hình liên quan đến công việc này gồm:

 • Thay mặt cho chủ đầu tư quản lý các hoạt động hàng ngày
 • Thu tiền thuê và các khoản phí khác
 • Quản lý phí dịch vụ
 • Thanh toán các khoản phí vận hành và bảo trì
 • Bảo trì và sửa chữa
 • Quản lý các dịch vụ khác như bảo hiểm
 • Quản lý nhân viên mảng dịch vụ
 • Tư vấn về an toàn lao động, sức khỏe, môi trường
 • Đàm phán với khách thuê và khách hàng tiềm năng

Người quản lý bất động sản cũng hỗ trợ các doanh nghiệp lập kế hoạch và đưa ra các quyết định quan trọng như cách sử dụng không gian hiệu quả, giải pháp công nghệ phù hợp, quản lý nguồn nhân lực và tạo môi trường an toàn.

2. Khóa học quản lý bất động sản thương mại

Khóa học này cung cấp 6 kỹ năng kỹ thuật, là các kỹ năng “cứng”, thiết yếu trong công việc quản lý bất động sản. Thêm vào đó là 8 kỹ năng bắt buộc (các kỹ năng kinh doanh “mềm”) thể hiện khả năng làm việc với đồng nghiệp, quản lý khối lượng công việc và làm việc trung thực.

5 kỹ năng cứng bao gồm:

 • Làm việc với chủ nhà và khách thuê
 • Đo đạc, kiểm tra khu đất và bất động sản
 • Quản lý bất động sản
 • Phát triển hồ sơ/ Hệ thống thông tin bất động sản
 • Thẩm định bất động sản cho thuê

Bổ sung 1 trong 5 kỹ năng về:

 • Quản lý mô hình thông tin tòa nhà (BIM)
 • Cho thuê bất động sản
 • Định giá/ Đánh thuế khu vực
 • Quản lý tài chính bất động sản
 • Định giá

8 kỹ năng bắt buộc:

 • Chăm sóc khách hàng
 • Giao tiếp và đàm phán
 • Thực hiện các quy tắc công việc, quy chuẩn đạo đức và thực hành chuyên nghiệp
 • Thực hiện các quy trình phòng tránh xung đột, quản lý xung đột và giải quyết thủ tục tranh chấp
 • Quản lý dữ liệu
 • Đảm bảo sức khỏe và an toàn
 • Đảm bảo phát triển bền vững
 • Kỹ năng làm việc nhóm