Mở rộng mạng lưới liên kết toàn cầu có thể giúp các thành phố đảm bảo một tương lai tốt hơn cho khu vực đô thị.

Nhóm các Thành phố Lãnh đạo Khí hậu (C40) kết nối 90 thành phố và hơn 650 triệu người để tạo điều kiện hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Năm 2014, thông qua Mạng lưới Kết nối các Thành phố Đồng bằng của C40, Thành phố Hồ Chí Minh được nhận hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư từ Rotterdam để đối phó với mực nước biển dâng và những cơn bão ngày càng nghiêm trọng. Các thành phố đang không ngừng tăng cường tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của địa phương mình, đồng thời đóng vai trò như một phương tiện để tìm kiếm giải pháp giải quyết các thách thức đô thị. Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu năm 2014, “Công ước Thị trưởng Toàn cầu”, một thỏa thuận đầy tham vọng nhằm tăng cường cam kết giảm sâu khí nhà kính, được xây dựng.

Có 447 thành phố với tổng dân số 391 triệu người đã cam kết với công ước này. Thị trưởng thành phố cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình Thỏa thuận Paris về Biến đối khí hậu. Năm 2016, Công ước Thị trưởng Toàn cầu chính thức sáp nhập với Hiệp ước Thị trưởng của Liên minh Châu Âu (một sáng kiến chống biến đổi khí hậu được đưa ra vào năm 2008) nhằm tạo ra một nền tảng mạnh mẽ hơn để chứng minh tác động toàn cầu mà các thành phố có thể tạo nên.

Việc các thành phố hình thành kết nối quốc tế chặt chẽ hơn dựa trên các mối quan tâm chung về thương mại, cơ sở hạ tầng, văn hóa và di cư là điều không thể tránh khỏi. Ngày càng có nhiều lãnh đạo thành phố băn khoăn về lí do vì sao họ không được tham gia vào các hoạt động mang tầm quốc tế, chẳng hạn như các cuộc thảo luận liên quan đến Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc về người tị nạn – ngay cả khi người tị nạn và người di cư nội địa có xu hướng di cư đến khu vực thành thị.

Năm 2018, Mạng lưới Thành phố Thông minh ASEAN được ra mắt nhằm tập hợp 26 thành phố Đông Nam Á để tăng cường học hỏi lẫn nhau, đồng thời tăng cường khả năng đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc kết nghĩa giữa các thành phố không phải là một thực hành mới. Theo một nghiên cứu của Văn phòng Khoa học Chính phủ Vương quốc Anh về ngoại giao đô thị được công bố năm 2016, kết nghĩa đã phát triển và trở thành hành động mang tính chiến lược, tạo ra các liên minh đa thành phố mà qua đó các thành viên có thể phát triển các dự án và diễn đàn chung, nơi các doanh nghiệp có thể tương tác. Theo báo cáo này, chỉ riêng Bắc Kinh đã có 47 thành phố kết nghĩa. Từ năm 2009 đến 2014, Bắc Kinh đã phát triển 114 dự án hợp tác chặt chẽ với 37/47 thành phố nói trên, trong đó bao gồm dự án hợp tác giữa Ngân hàng Bắc Kinh cùng Tập đoàn Quốc tế Hà Lan và giữa Công ty Beiqi Foton Motor và thành phố Mát-xcơ-va.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới