Tác giả: Brian L. Ball, Nicholas Long, Katherine Fleming, Chris Balbach và Phylroy Lopez
Ngày đăng tải: 16/07/2020
DOI: https://doi.org/10.1080/19401493.2020.1778788

Việc tích hợp đầy đủ mô hình năng lượng của tòa nhà vào quá trình thiết kế và nâng cấp đã lâu là mục tiêu của các nhà khoa học và người thực hành trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những rào cản đáng kể. Trong số đó có sự thiếu hụt của: (1) các bộ công nghệ có thể cấu hình được để thực hiện cả phân tích quy mô nhỏ và lớn, (2) các loại thuật toán khác nhau tương thích với các quy trình thiết kế phổ biến, và (3) các công cụ phân tích để hiển thị kết quả mô phỏng quy mô lớn một cách hiệu quả. Bài viết này bàn luận về OpenStudio® Analysis Framework: một hệ thống phân tích có thể mở rộng cho mô hình năng lượng của tòa nhà được phát triển để vượt qua ba rào cản được liệt kê trước đó. Hệ thống này là mã nguồn mở và có khả năng mở rộng để thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi, đồng thời có một giao diện lập trình ứng dụng được xác định rõ để có thể xây dựng các ứng dụng khác. Nó chạy trên hệ thống tính toán hiệu suất cao, trên cơ sở hạ tầng đám mây, và trên máy tính xách tay, sử dụng một luồng công việc chung để kích thích các loại thuật toán khác nhau. Bài viết cũng đề cập đến những bài học rút ra từ các nỗ lực phát triển trước đó.

Link: Taylor & Francis | OSTI.gov