Tác giả: Favour David Agbajor, Modupe Cecilia Mewomo, Vincent B. Umoh, Sina A. Makanjuola
Ngày đăng tải: 31/05/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.05.056

Các tòa nhà chiếm khoảng một phần ba năng lượng sử dụng trên toàn thế giới và lượng khí thải CO2, đồng thời nhu cầu năng lượng của chúng dự kiến sẽ tăng lên trong những thập kỷ tới, từ đó làm gia tăng lo ngại về biến đổi khí hậu. Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà (BEMS) là một phương pháp chiến lược có thể giảm thiểu những tác động này, cân bằng sự chênh lệch cung-cầu năng lượng, nâng cao hiệu quả năng lượng của tòa nhà và những lợi ích khác. Thông tin liên quan đến chủ đề này cần phải readily available do tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên, điều này không xảy ra khi thiếu thông tin dưới dạng tổng hợp có hệ thống các đóng góp học thuật về BEMS ở Nam Phi. Do đó, bài viết này nhằm lấp đầy khoảng trống kiến thức thông qua tổng quan và phân tích chuyên sâu các kết quả nghiên cứu gần đây từ năm cơ sở dữ liệu học thuật nổi bật. Tại đây, nghiên cứu tiết lộ và thảo luận về BEMS ở Nam Phi đồng thời rút ra insights từ năm phân nhóm chính: loại hình tòa nhà; hệ thống dịch vụ tòa nhà; phương pháp luận và nền tảng thử nghiệm; chiến lược BEMS được áp dụng; và nhiệm vụ tập trung của hệ thống quản lý năng lượng. Tổng hợp nghiên cứu cho thấy hệ thống HVAC là hệ thống dịch vụ tòa nhà chính, trong khi quản lý phía cầu chủ yếu được coi là chiến lược lý tưởng được áp dụng, tất cả đều chủ yếu được sử dụng trong các tòa nhà dân cư. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất việc sử dụng các phương pháp dựa trên dữ liệu mới cho các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách khi phát triển các mô hình cho bộ dữ liệu năng lượng để đạt được kết quả tối ưu cho việc theo dõi các mô hình sử dụng năng lượng cuối cùng của tòa nhà nhằm cải thiện tiết kiệm năng lượng và đạt được mục tiêu trung hòa carbon đầy tham vọng của đất nước.

Link: Science Direct