Tác giả: Ngoc Minh Kieu, Irfan Ullah, Jongbin Park, Hojune Bae, Meeryoung Cho, Keonwoo Lee, Seoyong Shin
Ngày đăng tải: 13/02/2024
DOI: https://doi.org/10.3390/buildings14020512

Ánh sáng ban ngày hiện đang được tận dụng tối cao để cải thiện môi trường trong nhà bằng cách hài hòa giữa thẩm mĩ và hiệu quả sử dụng năng lượng. Do vậy, bài viết này sẽ giới thiệu về một hệ thống lam chắn nắng được thiết kế riêng cho mục đích mô phỏng năng lượng, nhằm giải quyết các yêu cầu về chiếu sáng và làm mát trong không gian văn phòng. Lam chắn nắng – ngoài được biết đến với hiệu quả vượt trội trong việc cung cấp ánh sáng tự nhiên – thì còn được tích hợp như một kỹ thuật tiết kiệm năng lượng quan trọng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận định lượng, hỗ trợ bởi các công cụ mô phỏng thông tin tòa nhà. DIALUX evo và Rhino được sử dụng để xây dựng mô hình và mô phỏng hiệu suất chiếu sáng tự nhiên của tòa nhà. Kết quả mô phỏng cho thấy năng lượng được tiết kiệm đáng kể, đặc biệt trong việc chiếu sáng và làm mát. Cụ thể, mở 50% lam chắn nắng trong văn phòng giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 27,0%. Nghiên cứu này khám phá các cấu hình lam chắn nắng khác nhau, cung cấp thông tin chi tiết về cả tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và làm mát. Hiệu suất tổng thể của hệ thống vượt trội trong việc duy trì ánh sáng tự nhiên, góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả năng lượng.

Link: MDPI