Tác giả: Morteza Nazari-Heris, Atefeh Tamaskani Esfehankalateh, Pouya Ifaei
Ngày đăng tải: 15/06/2023
DOI: https://doi.org/10.3390/en16124725

Hệ thống năng lượng hybrid kết hợp vật lý hoặc theo khái niệm các công nghệ khác nhau về sản xuất, lưu trữ và/hoặc chuyển đổi năng lượng để giảm chi phí và cải thiện khả năng, giá trị, hiệu suất hoặc hiệu quả môi trường so với các lựa chọn độc lập. Hệ thống hybrid là một giải pháp thú vị trong lĩnh vực năng lượng giúp các nhà máy tăng cường sự linh hoạt, tối ưu hóa doanh thu và/hoặc phát triển các sản phẩm hữu ích khác. Sự linh hoạt được cải thiện của hệ thống năng lượng hybrid tích hợp có thể thúc đẩy việc tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào lưới điện và giúp tiến gần hơn đến mục tiêu của lưới điện không carbon. Mục tiêu của bài báo này là cung cấp một đánh giá tổng hợp cập nhật về thiết kế và ứng dụng của hệ thống năng lượng hybrid trong các tòa nhà, tập trung vào các khía cạnh kinh tế, môi trường và kỹ thuật. Nghiên cứu hiện tại sẽ phân tích các xu hướng hiện tại và tương lai hướng tới hệ thống năng lượng hybrid cho các tòa nhà và chức năng của chúng trong mạng lưới điện năng như các chủ đề nghiên cứu tiềm năng cho tương lai. Nghiên cứu này nhằm nâng cao các kỹ thuật xây dựng bền vững và tạo ra mạng lưới điện năng hiệu quả bằng cách cung cấp cái nhìn sâu sắc về thiết kế và ứng dụng của hệ thống năng lượng hybrid. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm đánh giá các xu hướng hiện tại và tiềm năng, cũng như xem xét các ứng dụng và thiết kế hệ thống năng lượng hybrid trong các tòa nhà. Một trong những phát hiện quan trọng là sự linh hoạt cao hơn của hệ thống hybrid tích hợp, cho phép tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện tốt hơn. Phần kết luận của bài báo trình bày các chủ đề nghiên cứu tiềm năng và các ứng dụng có thể xảy ra từ nghiên cứu này.

Link: MDPI – Publisher of Open Access Journals