Tác giả: Anna Billerbeck, Christoph P. Kiefer, Jenny Winkler, Christiane Bernath, Frank Sensfuß, Lukas Kranzl, Andreas Müller, Mario Ragwitz
Ngày đăng tải: 18/11/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117850

Bài nghiên cứu này phân tích các cấp độ và phương tiện khác nhau của việc điện hóa sưởi ấm không gian và nước bằng cách sử dụng phương pháp mô hình hóa thăm dò. Phân tích này cung cấp hướng dẫn cho cuộc thảo luận liên quan đến các lộ trình thuận lợi cho việc sưởi ấm tòa nhà và vai trò của các nền tảng năng lượng phụ như hydro hoặc nhiên liệu tổng hợp. Tổng cộng đã mô phỏng 12 kịch bản khác nhau với các lộ trình giảm carbon đến năm 2050, bao gồm tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Hai mô hình tối ưu hóa chi tiết cao được kết hợp để bao phủ cả hệ thống nhà ở và ngành cung cấp năng lượng ở phía trên. Phân tích cho thấy rằng các lộ trình giảm carbon cho việc sưởi ấm không gian và nước dựa trên việc sử dụng một lượng lớn bơm nhiệt có chi phí hệ thống ít nhất là 11% thấp hơn vào năm 2050 so với các lộ trình có lượng lớn hydro hoặc nhiên liệu tổng hợp. Điều này chuyển thành việc tiết kiệm chi phí hệ thống khoảng €70 tỷ. Bơm nhiệt là lựa chọn hiệu quả chi phí trong các hệ thống phân tán và trong các hệ thống sưởi ấm quận tập trung. Do đó, bơm nhiệt nên là lựa chọn được ưa chuộng để đạt được một giải pháp chi phí tối ưu cho việc sưởi ấm tòa nhà. Theo đó, bài nghiên cứu đóng góp mới và quan trọng cho việc hiểu rõ các lộ trình giảm carbon thích hợp và chi phí hiệu quả cho việc sưởi ấm không gian và nước thông qua điện hóa. Kết quả của bài nghiên cứu có thể cung cấp hướng dẫn mạnh mẽ cho người làm chính sách.

Link: Science Direct