Tác giả: Manjie Li, Zhaowei Liu, Yongcan Chen
Ngày đăng tải: 16/03/2024
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ese.2024.100413

Trong các tòa nhà cao tầng, hệ thống cấp nước thứ cấp (SWSSs) đóng vai trò then chốt, nhưng mặt khác lại tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở do lưu lượng nước không đều, lượng chất khử trùng dư giảm và diện tích bề mặt ống dẫn lớn. Điều này làm dấy lên lo ngại về chất lượng nước máy giảm sút. Mặc dù hệ thống SWSSs phổ biến rộng rãi, nhưng việc hiểu toàn diện về sự thay đổi của vi khuẩn bên trong hệ thống này vẫn còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này cho thấy các biến số nội tại của SWSSs ảnh hưởng đáng kể đến hệ vi sinh vật của nước máy tại các đầu ra xa. Trong môi trường văn phòng, khác với khu dân cư, sự đa dạng về vật liệu đường ống dẫn đến sự thay đổi đáng kể của vi khuẩn, thể hiện qua sự chuyển đổi từ ưu thế của α-Proteobacteria sang γ-Proteobacteria, cùng với sự gia tăng về tính đa dạng của vi khuẩn và khả năng sinh sôi của chúng. Việc lưu trữ nước lâu trong hệ thống SWSSs chắc chắn sẽ làm tăng khả năng tái sinh của vi khuẩn và điều chỉnh các tập đoàn vi khuẩn. Tuy nhiên, khử trùng bổ sung nổi lên như một chiến lược hiệu quả để duy trì chất lượng nước. Bên cạnh đó, tần suất sử dụng nước sẽ điều chỉnh lưu lượng nước gần, do đó ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật của nước máy. Những hiểu biết thu được từ nghiên cứu này đặt nền tảng cho việc xây dựng các can thiệp hiệu quả nhằm duy trì các tiêu chuẩn vi sinh vật tại điểm cuối của người tiêu dùng.

Link: ScienceDirect