Tác giả: Wahyu Sardjono, Widhilaga Gia Perdana
Ngày đăng tải: 18/03/2024
DOI: https://doi.org/10.1063/5.0199616

Các tòa nhà thông minh được xem như phiên bản thu nhỏ của các thành phố thông minh bởi chúng có những nhu cầu trùng lặp trong việc quản lý chiếu sáng, năng lượng và đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân. Lắp đặt và sử dụng các hệ thống công nghệ tòa nhà tích hợp, tiên tiến chính là yếu tố tạo nên một tòa nhà thông minh. Các hệ thống này bao gồm quản lý cơ sở vật chất, viễn thông, hệ thống người dùng và tự động hóa tòa nhà. Những lợi ích của tòa nhà thông minh bao gồm giảm chi phí bảo trì và năng lượng, giảm thiểu phát thải, nâng cao năng suất làm việc, tạo ra môi trường sống thoải mái hơn và tăng giá trị bán lại. Mặt khác, tòa nhà thông minh cũng tồn tại những hạn chế như khả năng sử dụng, chi phí lắp đặt ban đầu, phí internet hàng tháng và các vấn đề về an ninh mạng. Do vậy, mục đích chính của nghiên cứu này là tìm hiểu về vai trò của tòa nhà thông minh, thông qua việc tìm kiếm các bài đánh giá tổng hợp và các nguồn thông tin khác trên internet.

Link: AIP Publishing