Tác giả: Mirza Rayana Sanzana, Mostafa Osama Mostafa Abdulrazic, Jing Ying Wong, Tomas Maul, Chun-Chieh Yip
Ngày đăng tải: 07/04/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100187

Điều hòa không khí lưu trữ năng lượng nhiệt (TES-AC), một hình thức điều hòa không khí (AC) bền vững, hoạt động bằng cách lưu trữ năng lượng nhiệt dưới dạng nước lạnh khi nhu cầu năng lượng thấp vào ban đêm. Sau đó, nó sử dụng năng lượng nhiệt được lưu trữ vào ban ngày để làm mát không khí trong nhà của tòa nhà vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, năng lượng nhiệt được lưu trữ dưới dạng nước trong bể chứa của nhà máy làm lạnh có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bên ngoài. Điều rất quan trọng để hiểu liệu có mối quan hệ nào giữa các điều kiện thời tiết bên ngoài và lượng tiêu thụ nước trong hệ thống TES-AC. Nếu không xác minh mối quan hệ, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo cho lưu trữ năng lượng nhiệt (TES) trong hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) sẽ không phù hợp. Tuy nhiên, không có nhiều nghiên cứu tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật như vậy trong HVAC cho quản lý và bảo trì cơ sở. Hơn nữa, việc xác định các tính năng này bằng cách khám phá mối quan hệ giữa thời tiết và lượng tiêu thụ nước là một phần quan trọng để áp dụng trí tuệ nhân tạo như các kỹ thuật học máy để bảo trì dự đoán cho cơ sở này vì nó phụ thuộc rất nhiều vào thể tích nước để sạc TES-AC. Trong thời tiết ấm hơn, năng lượng nhiệt được lưu trữ có thể bị mất do bốc hơi, điều này sẽ khiến TES-AC tiêu thụ nhiều nước hơn để làm mát. Do đó, nghiên cứu này nhằm điều tra xem dữ liệu thời tiết bên ngoài có ảnh hưởng gì đến lượng tiêu thụ nước của TES-AC hay không và thảo luận về cách thời tiết bên ngoài có thể ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ nước của TES-AC và liệu có quan trọng khi tính đến nó trong khi sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán tải sạc của TES-AC.

Link: Science Direct | Research Gate