Tác giả: Yali Chen, Xiaozi Wang, Zhen Liu, Jia Cui
Ngày đăng tải: 18/01/2023
DOI: 10.3390/buildings13020288

Phát triển bền vững, đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong nghiên cứu thiết kế kiến trúc, đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng với sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Đồng thời, ngành công nghiệp xây dựng đang chuyển đổi gấp rút theo xu hướng thông minh hóa và kỹ thuật số hóa. Do đó, Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM) và Internet vạn vật (IoT) đóng góp quan trọng vào quá trình biến đổi này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn ít kiến thức về việc tích hợp BIM-IoT trong xây dựng bền vững từ một góc độ toàn cầu. Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu hiện tại sử dụng phương pháp kiểm định tài liệu và thiếu đi phân tích định lượng mục tiêu. Chỉ có một số bài viết sử dụng phân tích thư mục để nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu tương ứng về BIM và IoT. Hơn nữa, ít nghiên cứu sử dụng công cụ phân tích Citespace để phân tích ứng dụng tích hợp của BIM-IoT. Do đó, bài báo này nhằm mục đích khảo sát các tiên phong nghiên cứu và cấu trúc kiến thức trong việc tích hợp BIM-IoT và mối quan hệ giữa BIM-IoT và xây dựng bền vững, cũng như khám phá các trọng điểm nghiên cứu, xu hướng và hướng nghiên cứu tương lai. Đã đề xuất một phương pháp nhanh chóng và khách quan để hiểu về tình hình nghiên cứu của những lĩnh vực mới và đang phát triển nhanh chóng này. Bài báo này sử dụng tìm kiếm chủ đề trong bộ sưu tập trung tâm khoa học web để có được tài liệu liên quan, sau đó sử dụng Citespace để phân tích thư mục dựa trên việc đánh giá tài liệu. Thống kê từ các từ ngữ điều khiển và từ ngữ chủ đề từ kết quả tìm kiếm cơ sở dữ liệu trung tâm Engineering Index cũng được sử dụng để kiểm tra sơ bộ các tiên phong và trọng điểm nghiên cứu của các lĩnh vực như đã được thu thập từ Citespace. Kết quả cho thấy: (1) Nghiên cứu về tích hợp BIM-IoT tập trung vào thông minh hóa công trình với BIM là nền tảng của ứng dụng, và nghiên cứu về tích hợp BIM-IoT trong lĩnh vực xây dựng bền vững hiện tại tập trung vào ba giai đoạn đầu tiên của vòng đời. (2) Việc phát triển các công trình xây dựng bền vững cần xem xét các khía cạnh nhân văn và xã hội của nó. BIM cung cấp một nền tảng để chia sẻ thông tin và giao tiếp giữa các bên liên quan trong toàn bộ vòng đời của công trình. Đồng thời, IoT cho phép người dùng tham gia tích cực hơn vào việc thiết kế bền vững và ra quyết định về công trình. (3) Trong tương lai, cần áp dụng nhiều công nghệ mới nổi như điện toán đám mây và dữ liệu lớn để thúc đẩy tốt hơn các công trình xây dựng bền vững và từ đó thực hiện xây dựng các thành phố thông minh bền vững. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng nên chú trọng đến việc chuyển đổi bền vững của các công trình hiện tại.

Link: MDPI – Publisher of Open Access Journals | Research Gate