Tác giả: Yingtong Li, Yanle Ye
Ngày đăng tải: 03/12/2022
DOI: 10.54097/hset.v28i.4115

Với sự tác động ngày càng nổi bật của thiệt hại môi trường do sự phát triển kiến trúc, mong muốn của con người về các công trình xanh cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tại giai đoạn này, nhận thức của xã hội và công chúng về bảo vệ môi trường cũng ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, các cơ quan liên quan cũng đã đề xuất mục tiêu xây dựng xanh. Trong tình hình này, cách thức thiết kế kiến trúc cũng đã trải qua một sự thay đổi tương đối lớn. Điều này cũng trở thành một nội dung mà ngành công nghiệp quan tâm rất nhiều. Dưới bối cảnh của sự cập nhật liên tục của công nghệ thông tin hiện đại và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính, một loại công nghệ BIM mới đã xuất hiện. Thông qua nó, nó có thể hỗ trợ tính khả thi của việc hoàn thành các công trình xanh và thông minh, tránh sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài và hoàn thành thiết kế thông qua tính toán mây mạng trên mạng theo điều kiện địa phương. Dựa trên khái niệm này, bài viết này sẽ lấy công nghệ BIM là điểm hỗ trợ để phân tích các chức năng của thiết kế công trình xanh, khám phá những bí ẩn, phổ biến tình hình ứng dụng công nghệ BIM trong các công trình thông minh, và phân tích công nghệ BIM từ ba khía cạnh: thiết kế, xây dựng và vận hành bảo dưỡng. Ứng dụng trong các công trình thông minh cung cấp một hướng thiết kế mới cho tương lai và thực hiện sự phổ biến của các khái niệm thiết kế xanh và thông minh.

Link: Research Gate