CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

ID:
CM-005

1.      Mô tả khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức về thị trường bất động sản cho thuê, sự chuyển nhượng và cho thuê. Học viên cần có khả năng chứng minh sự hiểu biết và kinh nghiệm làm việc (nếu phù hợp) cho cả chủ nhà và khách thuê. Học viên cần có kiến ​​thức về toàn bộ thị trường giao dịch bất động sản.

2.      Những yêu cầu cần đạt được

Thể hiện kiến ​​thức và hiểu biết về cách các loại hình bất động sản được cho thuê (hoặc thu được lợi nhuận tương tự cho một khách hàng) và các loại hình lợi nhuận khác nhau có trên thị trường.

Thể hiện sự hiểu biết về kinh tế thị trường cho những lợi nhuận như vậy và các khung pháp lý phù hợp.

Áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng đã tiếp thu vào việc cho thuê mọi loại hình bất động sản và thể hiện kinh nghiệm thực tế trong quá trình ra quyết định liên quan, tiếp thị, báo cáo và hoàn thành giao dịch.

Thể hiện kiến ​​thức và hiểu biết về các hình thức giao dịch bất động sản khác và các lý do hỗ trợ cho quyết định tiến hành cho thuê.

3.      Kiến thức

 • Pháp luật và quy định có liên quan
 • Các loại hình cho thuê khác nhau
 • Thị trường cho thuê trong tỉnh thành, khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ tương ứng
 • Chuyển nhượng và cho thuê
 • Hướng dẫn RICS có liên quan

4.      Các hoạt động

 • Cho thuê chủ nhà và khách thuê
 • Xử lý các giao dịch từ kiểm tra ban đầu đến hoàn thiện hồ sơ
 • Đàm phán với cả các bên tiềm năng và chủ sở hữu bất động sản
 • Ra quyết định và đề xuất hoạt động/kế hoạch phù hợp
 • Kiểm tra việc cho thuê và lợi nhuận cho thuê
 • Giải thích các điều khoản cho thuê

5.      Các nhiệm vụ điển hình

 • Xử lý các giao dịch cho thuê mới, chuyển nhượng và cho thuê
 • Kiểm tra lợi nhuận cho thuê
 • Đàm phán