Tác giả: Singh Dhawan, Singh Abinash
Ngày đăng tải: 03/2023
DOI: https://doi.org/10.5109/6781101

Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người ngày càng nhận thức sâu sắc về hiệu quả năng lượng và tính bền vững của môi trường xây dựng. Thiết kế kiến trúc bền vững giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường bằng cách cải thiện hiệu suất năng lượng, sức khỏe, sự thoải mái, an toàn, chất lượng sống cho cư dân và hệ sinh thái tổng thể. Những yếu tố cân nhắc khác bao gồm bảo trì hiệu quả và tối ưu hóa tài nguyên. Tất cả điều này được thực hiện bằng cách tích hợp công nghệ phù hợp vào trong tòa nhà. Những phát triển gần đây trong lĩnh vực internet vạn vật (Internet of Things – IoT), điện toán đám mây, máy học (Machine Learning – ML), trí tuệ nhân tạo và các công nghệ không dây thông minh khác có thể hỗ trợ các giải pháp cho hệ thống tự động hóa tòa nhà. Vì vậy, việc xác định tiềm năng của những công nghệ không dây thông minh hiện đại và tiên tiến này trong tự động hóa và quản lý tòa nhà là vô cùng quan trọng. Trong công trình nghiên cứu này, vai trò của công nghệ xây dựng trong việc tạo ra môi trường xây dựng thông minh và bền vững được xác định và thảo luận. Để nhấn mạnh sự quan trọng, một cuộc khảo sát đang được tiến hành để xác định nhu cầu hiện tại cho hệ thống quản lý tòa nhà, cũng như sự nhận thức và tình hình hiện tại của chúng.

Link: Kyushu University Library