Tác giả: C. Zomer, M. Fossati, A. Machado
Ngày đăng tải: 18/05/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solcom.2023.100046

Việc tạo ra năng lượng trong các công trình xây dựng đã trở thành hiện thực tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, để đạt được sự kết hợp tốt nhất giữa thẩm mỹ và hiệu suất năng lượng từ tích hợp kiến trúc tấm năng lượng mặt trời (PV), cần phải đưa ra những quyết định quan trọng trong giai đoạn thiết kế. Bài viết này mục tiêu trình bày cách việc ra quyết định trong giai đoạn thiết kế của hệ thống PV có thể tận dụng hai công cụ cho phép nhà thiết kế đánh giá việc sử dụng ánh sáng mặt trời và tác động của bóng râm trong các điều kiện khác nhau về hướng và góc nghiêng: bảng tính năng lượng mặt trời và mặt nạ chắn sáng. Phương pháp giới thiệu từng công cụ và giải thích cách chúng có thể được sử dụng để hỗ trợ và hướng dẫn việc định nghĩa thiết kế kiến trúc. Ngoài ra, những điểm quyết định quan trọng cho mỗi công cụ được làm nổi bật, giúp tăng cường sự hiểu biết trong quá trình ra quyết định. Phương pháp đã được áp dụng trong hai nghiên cứu trường hợp tại cùng một công trình nhà ở nằm ở miền Nam Brazil: một hệ thống PV cho mái nhà và một hệ thống PV khác cho mái che xe ô tô năng lượng mặt trời. Kết quả của việc áp dụng phương pháp này, mặc dù các hướng và góc nghiêng tồn tại trong nghiên cứu trường hợp không phải lúc nào cũng được định hướng lý tưởng, vẫn có thể tôn trọng chúng, tạo ra một thiết kế hệ thống tấm năng lượng mặt trời tích hợp vào kiến trúc (BIPV) hòa hợp với công trình và đề cao sự tích hợp của tấm năng lượng mặt trời trong kiến trúc. Nhờ tính đơn giản trong việc giải thích các công cụ đã được áp dụng, cả kiến trúc sư không chuyên về năng lượng mặt trời và khách hàng cuối cùng đều có thể hiểu quy trình ra quyết định và những tổn thất kết quả từ mỗi lựa chọn dự án.

Link: Science Direct