Tác giả: Chuan-Zhi Xie, Tie-Qiao Tang, Peng-Cheng Hu, Liang Chen
Ngày đăng tải: 13/04/2022
DOI: 10.1016/j.physa.2022.128032

Một phân tích chuyên sâu về hành vi di chuyển của người đi bộ trên cầu thang bộ và thang cuốn có thể cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành và độ an toàn của chúng. Tuy nhiên, so với cầu thang bộ, các nhà nghiên cứu thường ít chú ý đến chuyển động của người đi bộ trên thang cuốn. Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu điển hình để trích xuất các thuộc tính vật lý của thang cuốn, đặc điểm chuyển động vi mô của người đi bộ và động lực dòng chảy của người đi bộ ở cấp độ vĩ mô trên thang cuốn của căng tin Đại học Beihang. Bằng cách sử dụng dữ liệu, chúng tôi thiết lập mô hình CA (Cellular Automata – những lý tưởng hóa của hệ thống vật lý, trong đó cả không gian và thời gian đều được coi là rời rạc và mỗi đơn vị tương tác chỉ có thể có một số trạng thái rời rạc hữu hạn) dựa trên độ dài bậc thang để thể hiện chuyển động của người đi bộ qua thang cuốn. Mô hình CA có thể hiển thị hiệu quả sự hình thành nhóm của người đi bộ và các đặc điểm đi bộ ở cấp độ vi mô và mô tả dòng người đi bộ ở cấp độ vĩ mô. Thông qua mô phỏng, chúng tôi phân tích định lượng một số chiến lược hướng dẫn người đi bộ được sử dụng rộng rãi trên thang cuốn (ví dụ: quy tắc “đi bên trái, đứng bên phải”, thay đổi đội hình phân nhóm). Các kết quả có thể ảnh hưởng đến việc quản lý thang cuốn ngoài đời thực.

Link: Research Gate | Science Direct