Tác giả: Jianxun Chen, Zhengwu Qi, Ningxiang Yang, Weili Luo
Ngày đăng tải: 11/2022
DOI: 10.1088/1742-6596/2366/1/012004

Độ rung đàn hồi là một chỉ số quan trọng để đánh giá trải nghiệm khi sử dụng thang cuốn. Nguyên tắc đo độ rung đàn hồi của bậc thang và băng đeo cánh tay đã được phân tích. Các phương pháp tính toán trích xuất gia tốc rung, trọng số đồng hành tần số, căn bậc hai trung bình (RMS) và tổng vector đã được tóm tắt. Một mô-đun thu thập dữ liệu gia tốc ba trục không dây được phát triển dựa trên cảm biến gia tốc hệ thống cơ điện tử nhỏ gọn (MEMS), vi điều khiển (MCU) và mô-đun WIFI tốc độ cao, và một ứng dụng phát hiện độ rung đàn hồi (APP) dựa trên hệ điều hành Android đã được phát triển. Thiết bị đo đã được hiệu chuẩn và áp dụng vào thử nghiệm trường thang cuốn. Kết quả cho thấy rằng có thể tính toán nhanh chóng RMS rung tối đa và RMS trung bình của bậc thang và băng đeo cánh tay ở cả hai bên, và mức độ độ đàn hồi rung có thể được phân chia, điều này cung cấp dữ liệu tham khảo quan trọng cho việc bảo dưỡng thiết bị.

Link: IOP Science | Research Gate