Tác giả: Hyunkyeong Hwang, Ahyun Yoon, Yongtae Yoon, Seungil Moon
Ngày đăng tải: 21/09/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113751

Với cam kết giảm thiểu thải khí carbon đến năm 2050, việc nâng cao khả năng tiếp nhận của các nguồn phân phối đóng vai trò quan trọng đối với các nhà điều hành hệ thống phân phối trong việc vận hành mạng phân phối một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Nghiên cứu này trình bày một cái nhìn tổng quan về các phương pháp nâng cao khả năng tiếp nhận và các chiến lược phản ứng nhu cầu sử dụng hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí. Các phương pháp nâng cao khả năng tiếp nhận được phân tích thông qua các yếu tố hạn chế bao gồm biến đổi điện áp, quá tải và mất điện năng, và vấn đề chất lượng điện năng, đồng thời xem xét điều kiện mạng. Ngoài ra, các chiến lược phản ứng nhu cầu tối ưu sử dụng hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí được phân tích với sự xem xét về vận hành mạng, và các trường hợp thực tế của phản ứng nhu cầu ở các quốc gia khác nhau được tóm tắt. Do đó, chúng tôi đề xuất một phương pháp nâng cao khả năng tiếp nhận dựa trên chương trình phản ứng nhu cầu tối ưu dựa trên giá của hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí trong các tòa nhà thương mại, xem xét vấn đề quá điện áp trong mạng phân phối. Phương pháp được đề xuất dựa trên một mô hình quyết định hai cấp độ, xem xét lợi nhuận của nhà điều hành hệ thống phân phối và chi phí của người dùng cuối cùng và một mô hình động học nhiệt thí nghiệm của hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí với khảo sát đa thức tuyến tính. Các nghiên cứu trường hợp mô phỏng trong một mạng phân phối quy mô lớn tiết lộ rằng các lịch trình phản ứng nhu cầu tối ưu của hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí cải thiện khả năng tiếp nhận điện mặt trời trong khi duy trì ổn định điện áp và đảm bảo sự thoải mái nhiệt của người cư trú trong tòa nhà. Kết quả cho thấy triển vọng của việc phát triển chương trình phản ứng nhu cầu thông qua hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí như một phương pháp nâng cao khả năng tiếp nhận mà không cần cơ sở vật chất bổ sung trong mạng phân phối.

Link: Science Direct