Tác giả: Niko Gentile
Ngày đăng tải: 11/03/2022
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112022

Các tiến bộ trong công nghệ đã tăng cường hiệu suất năng lượng của hệ thống chiếu sáng tích hợp ánh sáng tự nhiên và đèn chiếu sáng lên mức chưa từng có. Sự chuyển đổi sang các công nghệ LED, các giải pháp che sáng đổi mới và các điều khiển ánh sáng và che sáng tiên tiến hứa hẹn sẽ giảm đáng kể việc sử dụng năng lượng cho chiếu sáng. Công việc sẽ tiếp tục tiết kiệm năng lượng hơn thông qua các giải pháp công nghệ, nhưng có thể đạt được sự tiết kiệm bổ sung thông qua việc hiểu rõ sự phức tạp của hành vi con người và thiết kế các hệ thống sao cho chúng có thể chứa đựng được hành vi tiết kiệm năng lượng. Bài viết này đánh giá hành vi nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng sử dụng cho chiếu sáng. Bốn loại hành vi được xác định, liên quan đến mức độ và tốc độ làm mờ ánh sáng, heuristics (nguyên tắc hướng dẫn), thiết kế giao diện và chiến lược thông tin/phản hồi. Đánh giá này cho thấy việc sử dụng ánh sáng có thể giảm một nửa thông qua việc áp dụng các chiến lược đơn giản vào các hệ thống hiện tại và tương lai, nhưng khả năng tiết kiệm năng lượng đi kèm với tính hiệu quả sinh thái thấp. Một phương pháp đa ngành cần được thực hiện để tăng tính mạnh mẽ của các kết quả.

Link: Science Direct