Tác giả: Zuiyuan Guo, Guangquan Xiao, Jianhong Du, Wei Cui, Bing Li, Dan Xiao
Ngày đăng tải: 21/02/2023
DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e13612

Các cư dân thường xuyên phải sử dụng thang máy để ra vào căn hộ cao tầng của mình. Một cabin thang máy có thể dễ dàng lây lan các bệnh truyền nhiễm hô hấp, do có không gian hẹp và chật chội. Vì vậy, việc nghiên cứu cách hoạt động của thang máy ảnh hưởng đến việc lây lan dịch bệnh cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi đã phát triển một mô hình động học về bệnh truyền nhiễm. Đầu tiên, chúng tôi sử dụng mã nguồn tự chế để mô phỏng trạng thái hoạt động của thang máy và quá trình động học của sự truyền nhiễm bệnh trong tòa nhà chung cư do hoạt động của thang máy. Tiếp theo, chúng tôi phân tích các mẫu phân phối thời gian của các cá nhân nhiễm trùng và bệnh nhân. Cuối cùng, chúng tôi xác minh tính đáng tin cậy của mô hình bằng cách thực hiện phân tích nhạy cảm theo thời gian liên tục với các tham số mô hình quan trọng. Chúng tôi nhận thấy rằng hoạt động của thang máy có thể gây ra sự lây lan nhanh chóng của các bệnh truyền nhiễm trong tòa nhà chung cư. Do đó, việc tăng cường hệ thống thông gió và cơ cấu diệt khuẩn của thang máy là cần thiết để ngăn ngừa sự bùng phát của các bệnh nhiễm trùng hô hấp. Hơn nữa, cư dân nên giảm việc sử dụng thang máy và đeo khẩu trang.

Link: NIH – National Institutes of Health | Heliyon