Tác giả: Laurence Gibbons, Saqib Javed
Ngày đăng tải: 09/08/2021
DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121709

Các tòa nhà chung cư nhiều tầng, còn được gọi là các tòa nhà dân cư nhiều gia đình hoặc nhiều căn hộ, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các diện tích sàn nhà dân cư được xây dựng mới ở Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Kể từ đầu năm 2021, các tòa nhà này được yêu cầu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phải gần bằng không theo Chỉ thị Hiệu suất Năng lượng của Tòa nhà. Tuy nhiên, nghiên cứu về việc xác định các giải pháp để đáp ứng các yêu cầu này còn hạn chế. Nghiên cứu này sử dụng các cơ sở dữ liệu chi tiết về Chứng chỉ Hiệu suất Năng lượng (EPC) của ba quốc gia để phân tích các giải pháp được sử dụng trong các tòa nhà năng lượng thấp được xây dựng trong 20 năm qua. Nghiên cứu này được bổ sung bởi các dự án mẫu và tài liệu trình bày các giải pháp mới. Các giải pháp năng lượng thấp thu được bao gồm hệ thống sưởi ấm quận hoặc máy bơm nhiệt (chủ yếu là nguồn đất) để cung cấp hệ thống sưởi ấm bằng chất lỏng và nước nóng sinh hoạt. Một nguồn thứ cấp (thường là điện trực tiếp) thường được sử dụng để đáp ứng tải đỉnh. Chiến lược thông gió chính là thông gió cân bằng với khả năng thu hồi nhiệt hiệu quả cao. Một giải pháp thay thế, được tìm thấy trong một số ít dự án ở Thụy Điển, là hệ thống không khí thải tích hợp máy bơm nhiệt. Không thể xác định một bộ giải pháp tối ưu duy nhất do sự khác biệt giữa các quy định và khí hậu. Các yếu tố năng lượng sơ cấp khác nhau được sử dụng ở mỗi quốc gia có ảnh hưởng đáng kể đến giải pháp được ưu tiên. Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định xem các yếu tố này ảnh hưởng đến toàn bộ kho nhà ở của một quốc gia hay chỉ ảnh hưởng đến cấp độ EPC mà một tòa nhà đạt được, làm lệch kết quả thống kê.

Link: Science Direct | IDEAS/RePEc